Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı-Soyadı veya Unvanı Pay Adedi Pay Tutarı (TL)
We Soda LTD. (UK) 147.601.600 147.601.600
Toplam 147.601.600 147.601.600